PROTOCOL COVID-19

 

Ateses les circumstàncies actuals i ja que hem decidit tirar la cursa endavant, demanem que se segueixin les següents normes.

 

 1. NO serà necessari presentar el DNI a l'organització per poder utilitzar el xip  SPORTIDENT , per tant cada grup serà més responsable que mai de retornar-lo a l’arribada.

 2. No hi haurà avituallaments. Cadascú que es porti el que cregui necessari per hidratar-se. No es podrà compartir amb altres participants.

 3. No es donaran ni esmorzar ni begudes a l’arribada.

 4. S’assignarà un hora de sortida a cada grup, i cal complir-la estrictament.

 5. Mantenir les distàncies de seguretat de 2 metres entre els diferents equips.

 6. Evitar al màxim les aglomeracions, nosaltres així també ho intentarem fer.

 7. No es recomana l’assistència de persones de risc.

 8. L’ús de mascareta vindrà determinada per la normativa establerta per les autoritats sanitàries (abans i després de la cursa).

 9. Les persones diagnosticades o malaltes de COVID-19 que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.

 10. Hi haurà gels hidroalcohòlics a la sortida i a l’arribada.

 11. No hi haurà premis, els resultats es penjaran a la nostra web o xarxes socials.

 12. La data límit d’inscripcions és el dilluns 10/08 però podem tancar-les abans si s’assoleix un nombre determinat de participants.

 13. L’organització es reserva el dret a cancel·lar la cursa si es considera necessari atesa la incertesa del moment actual.