BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

--> El preu per participant és de 10€ (els menors de 11 anys 5€)

--> DATA LÍMIT: Dilluns 10/08

--> NUM COMPTE: ES84 2013 3063 4102 0009 6100 (Catalunya Caixa)