La Fita Colomina

        La Fita Colomina és una cursa POPULAR d’orientació. A la sortida es dona un mapa amb uns punts marcats i un xip per marcar cada fita. A partir d'aquí els corredors han d'intentar aconseguir passar per totes les fites en el menor temps possible i en l'ordre corresponent. Cadascú pot dur a terme la cursa com ho prefereixi, ja sigui caminant, corrent o peu coix, com millor s'ho passi vaja. Els participants poden correr individualment o fer un equip d'un màxim de 3 persones.

        

        · Abans de començar la cursa facilitarem un mapa, un xip de marcatge i el dorsal corresponent per a cada participant o equip. Les sortides s’efectuaràn cada un cert temps. S'avisarà els participants de l’hora exacta de sortida amb antelació.

        

        · Al mapa hi veureu assenyalats diversos punts amb uns números, i haureu de buscar i passar obligatòriament per cada punt (fita) en l’ordre corresponent. Les fites que us trobareu seran com la de la imatge inferior:

          

        · Cada fita tindrà un número, i s’utilitza un sistema de marcatge electrònic anomenat  SPORTIDENT . En aquest cas no es disposa de targeta si no d’un xip que es porta lligat al dit, i que cal introduir en la base electrònica que hi ha a la fita o balisa. El xip registra el número de les fites visitades i el temps que s’ha trigat en arribar-hi.
          En finalitzar la cursa, es descarrega la informació del xip i s’obtenen moltes dades interessants, com els temps parcials, i permet fer diferents comparatives entre els corredors.

 

         

    

        · Si aneu en grup és obligatori no separar-se en cap moment durant la cursa.

 

        · Perquè un participant pugui optar a un premi haurà d’haver aconseguit passar per totes les fites i haver marcat correctament la seva targeta de control.