Categories 2020

La Fita Colomina

            Cada circuit (blau, vermell i negre) es dividirà i premiaran els 3 primers classificats de la seguent manera:

                  1a Categoria --- Nascuts entre 2006 i 2009  (PETITS)

               2a Categoria --- Nascuts entre 1976 i 2005  (MITJANS)

                        2.1 – Femení

                        2.2 – Masculí

                        2.3 – Mixt

               3a Categoria --- Nascuts fins l’any 1975 (VETERANS)
                        3.1 – Femení 

                        3.2 – Masculí 

                        3.3 – Mixt