Reglament

PROTOCOL COVID:

 

Ateses les circumstàncies actuals i ja que hem decidit tirar la cursa endavant, demanem que se segueixin les següents normes.

 1. NO serà necessari presentar el DNI a l'organització per poder utilitzar el xip SPORTIDENT, per tant cada grup serà més responsable que mai de retornar-lo a l’arribada.

 2. Hi haurà avituallaments (Intenteu evitar aglomeració als punts d'avituallament)

 3. Hi haurà esmorzar i una aigua a l’arribada.

 4. S’assignarà un hora de sortida a cada grup, i cal complir-la estrictament.

 5. Mantenir les distàncies de seguretat de 2 metres entre els diferents equips.

 6. Evitar al màxim les aglomeracions, nosaltres així també ho intentarem fer.

 7. No es recomana l’assistència de persones de risc.

 8. L’ús de mascareta vindrà determinada per la normativa establerta per les autoritats sanitàries (abans i després de la cursa).

 9. Les persones diagnosticades o malaltes de COVID-19 que no hagin superat la malaltia o sense alta mèdica no podran participar en l’esdeveniment. Tampoc podran assistir-hi aquelles persones que sense estar malaltes o diagnosticades hagin tingut contacte amb algun malalt i no hagin passat la quarantena.

 10. Hi haurà gels hidroalcohòlics a la sortida i a l’arribada.

 11. Hi haurà premis per totes les categories.

 12. La data límit d’inscripcions és el dilluns 16/08 però podem tancar-les abans si s’assoleix un nombre determinat de participants.

 13. L’organització es reserva el dret a cancel·lar la cursa si es considera necessari atesa la incertesa del moment actual.

 

Normativa bàsica

 

    · Cursa oberta a tothom que accepti i respecti el present reglament.

    · Els menors de 16 anys han de tenir permís del pare/mare/tutor.

    · Els menors de 12 anys poden córrer a una de les curses de 8k, 11k o 14k sempre i que a l'equip hi hagi un major d'edat que se'n faci responsable.

    · Hi haurà servei d’ambulància.

    · En cas de retirada o qualsevol problema que pugui sorgir ho heu de notificar a l’organització mitjançant una informació clara de la incidència.

    · S’han de respectar sempre les indicacions de qualsevol membre de l’organització durant tot el transcurs de la jornada.

    · L’organització es reserva el dret d’excloure qualsevol participant pel fet de no complir amb el reglament.

    · La inscripció i el pagament s'han de realitzar via internet mitjançant el formulari que enllacem a la nostra web.

    · La inscripció a la Cursa d’Orientació implica que el participant accepta la normativa de l’activitat, incloent-hi la cessió dels drets d’imatge.

    · El control de la cursa es tancarà al cap de 4 hores des de l’inici.

 

Normativa de cursa

 

    · El dorsal haurà d’estar situat al pit, ben visible.

    · L’horari de sortida de cada participant es facilitarà via web i via correu electrònic uns dies abans.

    · Tots els participants, una vegada sàpiguen la seva hora de sortida han de presentar-se 10 minuts abans per recollir el xip SPORTIDENT.

        · És obligatori començar pel punt (1) indicat al mapa que se us facilitarà abans de la sortida i seguir l'ordre corresponent.

    · És obligatori marcar totes i cadascuna de les fites de control mitjançant el sistema SPORTIDENT que es donarà a la sortida.

    · És obligatori passar per totes les fites senyalitzades al mapa.

    · És obligatori que els membres de l’equip vagin junts en tot moment durant la cursa,

    · No llenceu brossa, porteu-la fins a un contenidor. RESPECTEU EL MEDI AMBIENT.

    · No es permet fumar ni encendre cap mena de foc al llarg de tot el recorregut.

    · L'organització declina tota responsabilitat pel que fa a accidents o altres perjudicis que la participació a la cursa pugui ocasionar als inscrits.